Gaismas ātrums

Senāk uzskatīja, ka gaisma izplatās ar bezgalīgi lielu ātrumu. Dāņu astronoms O. Rēmers 17. gadsimtā pirmais novērtēja gaismas ātrumu un ieguva tā skaitlisko vērtību 214 000 km/s. Pēc tam tika veikti precīzāki mērījumi. 1905. gadā A. Einšteins speciālajā relativitātes teorijā pieņēma, ka gaismas ātrums ir lielākais ātrums, ar kādu iespējams pārraidīt informāciju.

Gaismas izplatīšanās ātrums vakumā ir viena no nozīmīgākajām fundamentālajām konstantēm fizikā. Ar to izsaka daudzus citus fizikālos lielumus un citas konstantes. Tāpēc ir vēlams, lai gaismas ātrumu izmērītu pēc iespējas rūpīgāk un to nevajadzētu bieži precizēt. Pašreiz to pieņem vienādu c=299792458 m/s un uzskata par absolūtu.

Atļautais braukšanas ātrums apdzīvotās vietās ir 50 km/h

Cilvēku vidējais iešanas ātrums ir 5 km/h

Gaismas ātrums = 299 792 458 m / s

Gaismas ātrums= 1 079 252 848,8 km/h

 

 

Modeļi:
Gaismas ātrums Reitings: 1 Skatījumi: 2945 +

Autors: () Klase:
1 2 3