Ģenerators ir ierīce, kas mehānisko enerģiju pārveido elektroenerģijā.

 

Maiņstrāvas ģenerators darbojas pēc elektromegnētiskās indukcijas likuma

Pēc tā var izsekot kā mainās vada rāmīti caurtverošā magnētiskā plūsma ф, kontūrā radot pēc virziena un lieluma laikā mainīgu elektrodzinējspēku e.

 

Pieņemsim, ka rāmīša rotācijas periods ir T Pēc elektromagnētiskās indukcijas likuma, elektrodzinējspēka e lielums ir atkarīgs no rāmīti cautverošās magnētiskās plūsmas izmaiņas ātruma.

 

 

Sākuma momentā t=0, rāmīša plakne atrodas perpendikulāri magnētiskā lauka indukcijas līnijām. Šajā momentā magnētiskā plūsma caur rāmīša plakni S ir sasniegusi maksimālo vērtībum un vairs nepieaug. Tās izmaiņas ātrums ir vienāds ar nulli un magnētiskā plūsma tūdaļ sāks samazināties.

Šajā rāmīša stāvoklī arī indukcijas elektrodzinējspēks e ir nulle.

 

Rāmītim vienmērīgi rotējot pulksteņrādītāja virzienā, tas kādā laika momentā t ir pagriezies pret indukcijas līnijām leņķī α , un magnētiskā plūsma , kas šķērso rāmīti, ir ф=фmcosα. Šajā brīdī magnētiskās plūsmas maiņas ātrums un, tātad, arī indukcijas elektrodzinējspēks e palielinās. Jo slīpāk pret indukcijas līnijām stāv rāmītis, jo, mainoties leņķim α, straujāk mainās rāmīti caurtverošā magnētiskā plūsma.

 

Rāmīša rotācijas pirmais ceturtdaļperiods t=T/4 beidzas tad, kad rāmīša plakne nostājas paralēli magnētiskā lauka indukcijas līnijām. Tad leņķis α=π/2 un šajā mirklī magnētiskā plūsma caur rāmīša plakni izzūd. ф=фmcosα=0  Toties magnētiskās plūsmas maiņas ātrums un indukcijas elektrodzinējspēks e sasniedz maksimālo vērtību.

 

 

Rāmīša rotācijas perioda otrajā ceturtdaļā magnētiskā plūsmano nulles atkal pieaug līdz maksimālajai vērtībai m  ,bet plūsmas maiņas ātrums un elektrodzinējspēks samazinās no maksimālās vērtības līdz nullei. Pēc pusperioda, laika momentā t=T/2 , rāmītis atkal stāv perpendikulāri magnētiskā lauka indukcijas līnijām, taču tā garenmalas ir mainījušās vietām. Tāpēc otrajā pusperiodā no laika momenta t=T/2 līdz t=T mainās elektrodzinējspēka darbības virziens, bet tā izmaiņas notiek tāpat, kā pirmajā pusperiodā.

Pēc katra rotācijas perioda viss atkārtojas no jauna.

Sulas spiedē liekot iekšā ābolus, tā ģenerē ābolu sulu.

Modeļi:
Ģenerators Reitings: 3 Skatījumi: 2408 +

Autors: Anonīms Klase: -