Ģenētika pēta organismu iedzimtību un mainību, Ģenētika ir bioloģijas nozare, kas pēta iedzimtības un mainības likumsakarības un to materiālos pamatus. Ģenētika pieder pie tām zinātnes nozarēm, kas mūsdienās ļoti strauji attīstās. Ļoti liela ir ģenētikas praktiskā nozīme mikroorganismu, augu un dzīvnieku selekcijā, kā arī veterinārajā un medicīnā. Iedzimtība atbild uz jautājumu,  kāpēc bērni ir līdzīgi vecākiem. Mainība atbild uz jautājumu, kāpēc bērni atšķiras no vecākiem.

Daudz ko var uztaisīt, ja ir receptes. No dažādām receptēm, tās mazliet pārveidojot, var dabūt dažādus ēdienus, piemēram, zupas. Dažādo recepšu ietekmi uz iegūstamo ēdienu var izpētīt. Dzīvajai dabai to sauc par ģenētiku.

Modeļi:
Ģenētika Reitings: 0 Skatījumi: 1739 +

Autors: Anonīms Klase: -