Genoma mutācijas

Genoma mutācijas ir hromosomu skaita pārmaiņas. Genoms ir gēnu kopums, kas satur no katra gēna tikai vienu alēli. Normāli organismam ir divi genomi.

Katra ēdiena receptē var kaut ko izmainīt, ieliekot iekšā kaut ko no cita ēdiena receptes. Rezultāti var būt gan garšīgi, gan negaršīgi.

Modeļi:
Genoma mutācijas Reitings: 0 Skatījumi: 1950 +

Autors: Anonīms Klase: -