Genoms - Gēnu kopums, kas ietilpst organisma haploidālajā hromosomu komplektā, organisma vai vīrusa visu gēnu kopums.

Recepšu komplekts vēstniecības pieņemšanai.

Modeļi:
Genoms Reitings: 0 Skatījumi: 2105 +

Autors: Anonīms Klase: -