Grafiki un koordinātas

skaidrojums. Visu to x un y sakārtoto pāru (x,y) veidoto kopu, kur  un  y=f(x), sauc par funkcijas y=f(x) grafiku.

 

Ja lietas ir skaitļi, tad katru pāri mēs varam uzskatīt par aprakstu kādai punkta atrašanās vietai uz lapas. Parasti labākai redzamībai lieto divas perpendikulāri (savstarpēji taisnā leņķī) novietotas taisnes ar uz tām atzīmētām mēriedaļām. Vienam skaitlim – uz vienas taisnes, bet otram skaitlim uz otras taisnes. Šādi precīzi tiek noteikta punkta atrašanās vieta un, saliekot visus grafikam atbilstošos punktus uz lapas, iegūstam funkcijas grafika attēlu Dekarta taisnleņķa koordinātās. Pazīst slīpleņķa, polārās, sfēriskās un vēl citas koordinātas, kuras ir labas speciālos gadījumos. Dekarta koordinātās funkcijas grafika attēls parasti ir vispārskatāmākais.

Modeļi:
Grafiki un koordinātas Reitings: 4 Skatījumi: 2058 +

Autors: Anonīms Klase: -