Gravitācijas spēks

Divi ķermeņi savstarpēji pievelkas ar spēku, kas ir proporcionāls abu ķermeņu masu reizinājumam un apgriezti proporcionāls ķermeņu savstarpējā attāluma kvadrātam.

Spēks ar kādu Zeme pievelk ķermeni sauc par Zemes pievilkšanās spēku.

sm=mg

Kur g-brīvās krišanas paātrinājums g=9,81m/s2

http://pop.apollo.lv/Session/364867-v7DKGFWD6E69l2nlrGTr/MessagePart/INBOX/5136-02-B/gravitacija.bmp

Modeļi:
gravitācija Reitings: 0 Skatījumi: 1122 +

Autors: Gustavs Šķenders (Rīgas V.Zālīša pamatskola) Klase: 4
1 2