Halogēnogļūdeņraži

Halogēnogļūdeņraži ir organiskas vielas, kuru molekulā viens vai vairāki ūdeņraža atomi ir aizvietoti ar halogēnu atomiem.

Pirmās klases skolēniem ir piecas stundas. Starp katrām divām stundām ir starpbrīdis. Tātad, mācību dienā ir 4 starpbrīži. Starpbrīdī skolēni sarunājās savā starpā, bet tie, kas vēlas sarunāties reti, tie lasa grāmatu. Klasē daži cilvēki ņem līdzi uz skolu tetri. Tādā gadījumā, ja viņi negrib ne sarunāties ar klasesbiedriem, ne lasīt grāmatu, viņi spēlē tetri.

 

Šajā gadījumā:

Sarunas starpbrīdī= saite starp oglekļa atomiem.

Skolēni= oglekļa atomi.

Grāmata= ūdeņraža atomi.

Tera spēlēšana= halogēna atoms.

Modeļi:
Halogēnogļūdeņraži Reitings: 0 Skatījumi: 2163 +

Autors: Anonīms Klase: -