Organiskajā ķīmijā organisko savienojumu rindu, kuras locekļiem ir līdzīga uzbūve un līdzīgas ķīmiskās īpašības, bet katrs nākamais rindas loceklis atšķiras no iepriekšējā par vienu —CH2— grupu, sauc par homologu rindu, bet atsevišķus šīs rindas locekļus sauc par homologiem.

 

Homologu rindām ir kopīgas vispārīgās formulas, piemēram, alkāniem tā ir CnH2n+2 , neatkarīgi no tā cik gara būs kāda alkāna molekula, ūdeņraža atomu skaits vienmēr būs divtik oglekļa atomu skaits plus vēl divi ūdeņraža atomi.

Atsevišķus skolēnu žurnālā esošos bērnus sauc par skolēniem.

Modeļi:
Homologi Reitings: 1 Skatījumi: 1903 +

Autors: Anonīms Klase: -