Homologu rinda ir organisko savienojumu rinda, kuras locekļiem ir līdzīga uzbūve un ķīmiskās īpašības, bet katrs nākošais loceklis atšķiras ar –CH2 grupu (homoloģisko starpību).

Ja nostādām cilvēkus rindā pēc tādiem kritērijiem, lai katrs nākamais atšķirtos no iepriekšējā ar kaut ko (piemēram, ir 1 kg smagāks par iepriekšējo), tad šo cilvēku rindu varētu saukt par homologu rindu, jo katrs nākamais atšķiras no iepriekšējā vienādi.

Modeļi:
Homologu rinda Reitings: 1 Skatījumi: 2200 +

Autors: Anonīms Klase: -