Ideālās gāzes modelī pieņem, ka vielas daļiņas (molekulas un atomi) ir masas punkti, starp kuriem nav mijiedarbības un kuru sadursmes ir absolūti elastīgas. Aptuveni masas punktu vietā molekulas varam iedomāties kā sīkas lodītes, kurām ir masa, bet šo lodīšu kopējais tilpums ir ļoti mazs salīdzinājumā ar trauka tilpumu, kurā atrodas gāze. Tad ideālās gāzes modelim atbilst gaisā esošās gāzes, ūdens tvaiks utt. Ideālas gāzes stāvokli var raksturot ar vairākiem lielumiem. Galvenie no tiem ir: spiediens p, tilpums V, temperatūra T, masa m.

Biljarda bumbām ir jābūt vienādām, vienādi jāripo, jāsver utt. Ja grib teorētiski apskatīt gāzi, tad ar tās molekulām ir jābūt tieši tāpat.

Modeļi:
Ideāla gāze Reitings: 3 Skatījumi: 2334 +

Autors: Anonīms Klase: -