Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums

Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums

 

Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums vispārīgā veidā ir:

 

,

kur m - gāzes masa,
M - tās molmasa,
R - gāzu universālā konstante (R= 8,31 J/(molK)).


Šo likumu var uzrakstīt arī šādi: , ja m= const.

 

Pie vienāda apģērba (kustīguma) un spiediena trolejbusā vienmēr var satilpt noteikts skaits cilvēku. Jo viņi vairāk kustās, jo mazāk cilvēku trolejbusā var ieiet. Ja cilvēki saspiežas ciešāk (palielina spiedienu), tad trolejbusā var satilpt vairāk.

 

(p*V)/T = const

Šī sakarība ir ideālas gāzes stāvokļa vienādojums, jeb Klapeirona vienādojums.

Visas vielas gāzveida stāvoklī ir reālas gāzes un tām šis vienādojums ir pareizs tikai tuvināti, tomēr tas ir pietiekami precīzs praktiski visām retinātām gāzēm, ja to temperatūra ir tālu no kondensēšanās (iztvaikošanas) temperatūras. Konstanti (const) Klapeirona vienādojumā ērti noteikt tad, ja gāzes daudzums ir viens mols, jo zināms, ka 1 mol jebkuras gāzes absolūtajā temperatūrā T0 = 273,15 K (0° C) un normālā spiedienā p0 = 1,013*105 Pa vienmēr aizņem tilpumu V0 = 0,0224 m3 (22,4 l).

 

Modeļi:
Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums Reitings: 3 Skatījumi: 2594 +

Autors: Anonīms Klase: -