Ilgtspējīga attīstība

Ilgtspējīga attīstība ir drošas un veselību neapdraudošas vides veidošana, kas apmierina pašreizējās paaudzes izdzīvošanas vajadzības, neradot grūtības nākošajām paaudzēm.

Ilgtspējīga attīstība ir drošas un veselību neapdraudošas vides veidošana. Piemēram, panākt, lai ezeri un upes nebūtu piesārņotas. Kā arī aizsargāties no bīstamiem zvēriem.

Vispār tas nozīmē to, ka rīt un pietiekami ilgu laiku nebūs sliktāk kā šodien un šis tas var pat uzlaboties.

Modeļi:
Ilgtspējīga attīstība Reitings: 1 Skatījumi: 1856 +

Autors: Anonīms Klase: -