Viļņu savstarpējo pārklāšanos sauc par viļņu interferenci.

Koherenti viļņu avoti veido nemainīgu interferences ainu. Viļņu avoti ir koherenti, ja tie svārstās vienādos virzienos ar vienādām frekvencēm.

Ja divi cilvēki rok bedri, tad viņi bedri izrok divreiz ātrāk nekā, ja raktu viens. Bet ja viens rok bedri, bet otrs ber ciet, tad darbs netiek padarīts vispār, jo abi dara pretējas darbības.

Modeļi:
Interference Reitings: 0 Skatījumi: 1154 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2 3