Viļņu savstarpējo pārklāšanos sauc par viļņu interferenci.

Koherenti viļņu avoti veido nemainīgu interferences ainu. Viļņu avoti ir koherenti, ja tie svārstās vienādos virzienos ar vienādām frekvencēm.

Modeļi:
Interference Reitings: 0 Skatījumi: 1125 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2 3