Kariokinēze un citokinēze

Eikariotiem šūnas dalīšanās ietver: kodola dalīšanos (kariokinēzi) un citoplazmas dalīšanos (citokinēzi).

Citokinēze – citoplazmas pārdalīšanās divās daļās, kas notiek pēc mitozes. Citokinēzes rezultātā izveidojas divas meitšūnas.

Kariokinēze - somatiskās šūnas un tās kodola dalīšanās.

Kodola dalīšanās ir kariokinēze.

Citoplazmas jeb šūnas šķidrās vides dalīšanās ir citokinēze.

Modeļi:
Kariokinēze un citokinēze Reitings: 0 Skatījumi: 2153 +

Autors: Anonīms Klase: -