Ketoni ir skābekli saturoši organiskie savienojumi, kas satur karbonilgrupu, kas saistīta ar diviem ogļūdeņraža atlikumiem.

Pirmās klases skolēniem ir piecas stundas. Starp katrām divām stundām ir starpbrīdis. Tātad, mācību dienā ir 4 starpbrīži. Starpbrīdī skolēni sarunājās savā starpā, bet tie, kas vēlas sarunāties reti, tie lasa grāmatu. Klasē ir viens cilvēks, kurš ņem uz skolu līdzi tetri. Viņš tetri dod tikai diviem saviem klasesbiedriem. Viņš sarunājas tikai ar šiem diviem klasesbiedriem, ja vien nespēlē tetri.

 

Šajā gadījumā:

Sarunas starpbrīdī= saite starp oglekļa atomiem.

Skolēni= oglekļa atomi.

Grāmata= ūdeņraža atomi.

Tera spēlēšana= skābekļa atoms

Modeļi:
Ketoni Reitings: 0 Skatījumi: 1880 +

Autors: Anonīms Klase: -