Ķīmiskā saite

 Kad atoms tuvojas citam atomam, starp tiem sākas savstarpēja iedarbība, kuras rezultātā starp atomiem var rasties ķīmiskās saites. To izveido atomu ārējo vai ārējo un priekšpēdējo enerģijas līmeņu elektroni. Šos elektronus sauc par vērtības elektroniem. Divus atomu kodolus vienu pie otra saista kopīgs elektronu pāris. Ķīmiskās saites būtība ir elektrostatiskā mijiedarbība starp pozitīvi lādētajiem atomu kodoliem un negatīvi lādētajiem elektroniem, kā rezultātā samazinās sistēmas enerģija.

Ja tuvina magnētu pie dzelzs izstrādājumiem, tad tie pievelkas viens pie otra tikai tādā gadījumā, ja tie ir pretēji lādēti. Starp dzelzs izstrādājumu un magnētu veidojas kaut kas līdzīgs ķīmiskai saitei.

Vēl var skatīties šādi – iet vairāki kungi ar savām kalpotāju svītām. Tālākie kalpotāji savā starpā sāk pļāpāt, un dažādu kungu svītas turpmāk klejo kopā. Kungiem un tuvākiem to kalpotājiem nav īsti sava mērķa, tāpēc visu čupošanos un tālāko klejošanu nosaka tālākie kalpotāji. Ir kalpotāji, kas nevar atrast kopīgu valodu, un tad čupošanās neveidojas.

Modeļi:
Ķīmiskā saite Reitings: 0 Skatījumi: 2486 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2