Kinētiskā enerģija

Enerģiju, kas piemīt ķermenim tā kustības dēļ, sauc par kinētisko enerģiju.

Ķermenim, kura masa m un kas pārvietojas ar ātrumu v, kinētisko enerģiju aprēķina, izmantojot formulu :

Kinētiskā enerģija piemīt kustībā esošam ķermenim, kuram ir masa.

 Piemēram, lode, ko izšauj no ieroča- lai gan tai nav liela masa(parasti pāris desmiti grami), tomēr lodes ātrums mēdz sasniegt pat 1000m/s! Lodei cauršaujot kādu ķermeni, tās ātrums samazinās, tātad ir samazinājusies lodes kinētiskā enerģija. Kur tā pazuda? Enerģija tika patērēta, lai pastrādātu darbu- pārvarētu cauršautā ķermeņa pretestības spēku (darbu aprēķina izmantojot formulu A=Fl, kur F-pretestības spēks, l-ķermeņa biezums).

 Piemēram, ja lodes kinētiskā enerģija pirms cauršaušanas ir 100J un pēc-30J, tad 70J tika patērēti, lai cauršautu ķermeņi. Parasti patērētais darbs pretestības spēku pārvarēšanai tiek izdalīts siltuma(Q) veidā, ko arī mēra džoulos, tātad iepriekšējā piemērā tika izdalīti 70J siltumenerģijas

Modeļi:
Lode un dēlis Reitings: 4 Skatījumi: 4081 +

Autors: Modris Šāvējs (Mārupes vsk) Klase: skolotājs
1 2 3 4 5