Organisko vielu pārveidošana sekundārajā produkcijā, kuru veic heterotrofie organismi jeb konsumenti (augēdāji un plēsēji).

Konsumenti- organismi, kas pārveido un lieto organiskās vielas, ko izveidoja producenti. Līdzīgi kā cilvēki lieto pārtiku, kas ir sagatavota rūpnīcās.

Modeļi:
Konsumenti Reitings: 2 Skatījumi: 3246 +

Autors: Anonīms Klase: -