Atomi un molekulas gaismas viļņa enerģiju izstaro pa porcijām- kvantiem. Kvanta enerģija nav dalāma un ir proporcionāla starojuma frekvencei.

 

E=hν

 

E= kvanta enerģija

h= Planka konstante

ν= gaismas viļņa frekvence

 

Planka konstante

h= 6.626* 10-34  J*s

Māte, uzvārot zupu pusdienām, salej to šķīvī pa porcijām, lai pietiktu visiem ģimenes locekļiem. Katrs ģimenes loceklis ņem karotīti un ēd zupu. Karotītes porcija ir kvants, kas nevar tikt dalīts sīkāk.

Modeļi:
Kvants Reitings: 3 Skatījumi: 3898 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2