Lādiņu mijiedarbības spēks

Divu elektrisko lādiņu mijiedarbības spēks F ir tieši proporcionāls lādiņu q1 un q2 reizinājumam, apgriezti proporcionāls attāluma R kvadrātam starp tiem un vērsts pa taisni, kas savieno šos lādiņus:
, kur ε
0 – elektriskā konstante (ε0 = 8,85· 10-12 C2/(N·m2);
ε – vides relatīvā dielektriskā caurlaidība.

Jānis ar Pēteri sauc viens otru klajā laukā. Jo tālāk viņi ir viens no otra, jo sliktāk viņi viens otru dzird. Protams, labāk dzird to, kas bļauj skaļāk.

Modeļi:
Lādiņu mijiedarbības spēks Reitings: 3 Skatījumi: 2035 +

Autors: Anonīms Klase: -