Lēcas optiskais stiprums

Lēcas laušanas spēju raksturo lielums, ko sauc par lēcas optisko stiprumu D, to izsaka dioptrijās. Savukārt punktu, kurā krustojas caur lēcu izgājušie paralēlie stari, sauc par fokusu F. Attālumu no lēcas fokusa līdz lēcas optiskajam centram sauc par lēcas fokusa attālumu. Savstarpēji lielumus D un F saista sakarība

D – optiskais stiprums, F - lēcas fokusa attālums.

Plānās lēcās pieņem, ka d - priekšmeta attālums līdz lēcai, bet f – attēla attālums līdz lēcai. Tad aprēķinos izmanto šādu sakarību:

To sauc par lēcas formulu.

Ja attēls ir šķietams, tad lēcas formulā f ir negatīvs lielums.

 

Ieskrienot ūdenī vai eļļā, skriešanas ātrums dabiski mainās. Skriešanas ātrums mainās arī tad, ja skrien slīpi ūdenī iekšā sākot no sekluma vai tieši otrādāk.

Modeļi:
Lēcas optiskais stiprums Reitings: 3 Skatījumi: 2421 +

Autors: Anonīms Klase: -