Lielmolekulārie savienojumi

Par lielmolekulāriem savienojumiem (LMS) sauc vielas, kas sastāv no liela izmēra molekulām, kuras savukārt sastāv no elementārposmiem, kas atkārtojas un ir savstarpēji sasaistīti ar kovalento saiti.

Ikdienā ļoti bieži LMS sauc par polimēriem. LMS rodas no mazmolekulārām vielām (monomēriem).

 

Pēc izcelsmes lielmolekulāros savienojumus iedala:

 

Ķēdīte sastāv no ļoti daudziem ķēdes posmiņiem. Katrs posms, kas atkārtojas kopā ar citiem veidojot ķēdīti ir ķēdītes elementārposms. Visa ķēdīte kopumā ir lielmolekulārais savienojums.

Modeļi:
Lielmolekulārie savienojumi Reitings: 4 Skatījumi: 2553 +

Autors: Anonīms Klase: -