Lorenca spēks- Spēks, kas magnētiskajā laukā darbojas uz kustībā esošu punktveida lādiņu

 

Formulas: FL = qvB sin α

q - daļiņas lādiņš, V - daļiņas kustības ātrums, B - magnētiskā lauka indukcija, α-leņķis starp magnētiskā lauka indukcijas un ātruma virzienu.

 

Pelei siera smarža liek doties siera virzienā, jo stiprāka smarža, jo vairāk pele steidzas. Protams, ir atkarīgs peles deguna stāvoklis, kam ir jābūt tādam, lai pele saostu ļoti labi vai tieši pretēji.

 

Gandrīz perfekts piemērs Loreca spēka likumam ir televizors, kurā attēla atainošanai izmanto katodstaru lampas (CRT), ko tautā mēdz dēvēt par kineskopiem.

Katodstaru lampās ir elements, kas tiek uzkarsēts līdz ļoti augstai temperatūrai. Šis uzkarsētais elements sāk "izstarot" elektronus.

 

Modeļi:
Lorenca spēks Reitings: 0 Skatījumi: 2219 +

Autors: Anonīms Klase: -