Metāliskā saite

Metāliskā saite – ķīmiskā saite, kas pastāv metālu kristālrežģī un ko veido katjonu un neitrālu atomu struktūra, kuru savā starpā saista brīvie (kopīgie) elektroni.

Ja klasē starp skolēniem un klases audzinātāju pastāv savstarpēja cieņa un objektivitāte, tad tas stabilizē visu kolektīvu un šim kolektīvam ir īpaša aura (saistība).

Modeļi:
Metāliskā saite Reitings: 2 Skatījumi: 1965 +

Autors: Anonīms Klase: -