Nosaukumu veidošana
  • Atrod garāko oglekļa atomu virkni – pamatvirkni.
  • Sanumurē pamatvirkni, sākot numerāciju no tā virknes gala, kuram tuvāk atrodas aizvietotājs (alkilgrupa).
  • Veido alkāna nosaukumu.

• Ar skaitli norāda aizvietotāju (alkilgrupu) atrašanās vietu pie pamatvirknes.

• Ja ir vairāki vienādi aizvietotāji (alkilgrupas), tad nosaukumā tos apveino liekot priedēkli - di-, tri-, tetra- utt.

• Nosauc  aizvietotājus (alkilgrupas),  dažādu aizvietotāju alkilgrupu nosaukumus sakārtojot alfabētiskā kārtībā, priedēkļus di-, tri-, tetra- utt. neievērojot.

• Nosauc pamatvirkni.

Latgales pusē dzīvojošo cilvēku uzvārdu izskaņa lielākoties ir -āns - Vucāns, Dadžāns, Grigāns, bet Piebalgas pusē – ēns, piem. Cielēns, Baldzēns, Kocēns u.c.

Modeļi:
Nosaukumu veidošana Reitings: 0 Skatījumi: 2011 +

Autors: Anonīms Klase: -