Nukleotīdi un nukleīnskābes

Nukleotīds–baktēriju šūnas daļa, kurā atrodas iedzimtības materiāls.

Nukleotīdi (monomēri) ir nukleīnskābju(polisaharīdu) monomēri.

Nukleīnskābes ir kodolskābes, tās ir ģenētiskās informācijas glabātājas(ietilpst hromosomu sastāvā) un olbaltumvielu sintēzes nodrošinātājas. nukleīnskābju monomēri ir nukleotīdi, katrs nukleotīds sastāv no slāpekļa bāzes, monosaharīda (riboze vai dezoksiriboze) un fosforskābes atlikuma. Šūnā ir divas nukleīnskābes - DNS un RNS.

Nukleīnskābes nodrošina ģenētiskās informācijas glabāšanu, ekspresiju un nodošanu nākamajām šūnu paaudzēm ar replikācijas, transkripcijas un translācijas mehānismu palīdzību.

Nukleīnskābes ir lielmolekulāri savienojumi, no kuriem, tos pilnīgi hidrolizējot, veidojas purīna un pirimidīna bāzes, pentozes un fosforskābe.

Tā kā nukleīnskābes ir stabilākas par olbaltumvielām, noteiktos apstākļos olbaltumvielas var noārdīt un nukleīnskābi var iegūt tīrā veidā.

Nukleīnskābes ir kā atmiņa , kura saglabā un pārnes informāciju, īpatnības citās paaudzēs un daudz nukleotīdu kopā veido šo nukleīnskābi.

Praktiski tā ir ķīmiskā programmēšana, kas saraksta programmas, un nukleotīdi ir sava veida programmu moduļi, no kā tiek izveidota pilnā programma.

Modeļi:
Nukleotīdi un nukleīskābes Reitings: 10 Skatījumi: 3069 +

Autors: Anonīms Klase: -