Oglekļa,fosfora un skābekļa alotropiskie veidi

Ogleklim ir divas stabilas alotropiskās formas: grafīts un dimants. Dimants ir viena no viscietākajām pazīstamajām vielām. Grafīts ir viens no mīkstākajiem minerāliem, un to lieto kā dažu smērvielu sastāvdaļu.

 

Fosfora alotropiskie veidi – sarkanais, melnais un baltais.

 

Var uzskatīt, ka skābeklim ir trīs alotropiskie veidi - skābeklis O2, ozons O3 un atomārais skābeklis O, ko arī dažkārt uzskata par alotropisko veidu. Dabā sastopams skābeklis O2 un ozons O3.

 

Oglekļa alotropiskie veidi.

Dimants

Grafīts

Ļoti ciets

Mīksts

Caurspīdīgs, bezkrāsains

Necaurspīdīgs, tumši pelēkā krāsā

Elektrisko strāvu nevada

Elektrisko strāvu vada samērā labi

Mehāniskā izturība - materiāla spēja pretoties ārēju faktoru izraisītai sagrūšanai.

Supravadītāji – materiāli, kuru elektriskā pretestība zemā temperatūrā samazinās līdz nullei.

Dimants ir tik ciets tāpēc, ka visi to veidojošie oglekļa atomi ir savstarpeji cieši saistīti cits ar citu.

Grafīts (zīmuļa kodols) ātri dilst tādēļ, ka tas ir izveidots no slāņiem un šos slāņus savstarpēji saista daudz vājākas saites nekā saites starp oglekļa atomiem vienā slānī.

Fullerēns. Tā molekula C60 atgādina futbolbumbu. Saplūstot kopā deviņām C60, veidojas C540.

Nanocaurulīte. Šāda oglekļa struktūra atklāta 1993. gadā un tai ir plašs pielietojums nanotehnoloģijās, elektronikkā, optikā un materiālu zinātnē. 1963.gada mākslīgi ieguva jaunu oglekļa alotropijas veidu – korundu, ko veido lineārās oglekļa atomu ķēdes. 1985. gadā atklāja vēl vienu oglekļa alotropijas modifikāciju ko nosauca par fulerēnu. Tas sastāv no atsevišķām oglekļa atomu kopām un veido lodes līdzīgi futbola bumbai. Vēl vēlāk izdevās sintezēt oglekļa alotropijas veidu kur atomi savienojas caurulē, to nosauca par nanocaurulem.

Jānītis ievēro dimanta gredzenu mammai uz pirksta un jautā, vai tas ir bagātības apliecinājums. Māmiņa atbild, jā, jo tas ir īpašs oglekļa alotropiskais veids. Tad jau es arī esmu bagāts, nodomāja Jānītis, jo man ir zīmulis kabatā, bet grafīts ari ir oglekļa alotropiskais veids.

Modeļi:
Oglekļa alotropiskie veidi Reitings: 6 Skatījumi: 3545 +

Autors: Anonīms Klase: -