Oksidēšanās – reducēšanās procesi,reakcijas

Oksidēšanās-reducēšanās reakcija – reakcija, kurā notiek elektronu pāreja no viena elementa atomiem vai joniem pie cita elementa atomiem vai joniem .

 

Oksidēšanās - reducēšanās procesi elektrolītu šķīdumos - tās ir reakcijas, kurās notiek elektronu pāreja no viena elementa atomiem pie atomiem ar lielāku elektronegativitāti.

Oksidēšanās – reducēšanās vienādojuma sastādīšanas secība

1.  Uzraksta ķīmiskās reakcijas shēmu.

FeCl
3 + KI FeCl2 + I+ KCl 

2.  Nosaka oksidēšanās pakāpes visiem elementiem.
 

Atceries!!!

l    Elementam vienkāršā vielā oksidēšanās pakāpe ir 0.

l    Skābeklim oksidēšanās pakāpe savienojumos parasti ir –2.

l    Ūdeņradim oksidēšanās pakāpe savienojumos parasti ir +1.

l    Metāliskajiem elementiem savienojumos oksidēšanās pakāpes ir tikai pozitīvas.

l    A grupu metāliem oksidēšanās pakāpes skaitliski sakrīt ar grupas numuru.

 

3.  Nosaka elementus, kuri reakcijas gaitā maina oksidēšanas pakāpes. 

4.  Vienādo atomu skaitu. 

5.  Nosaka, kurš elements elektronus pievienojis/atdevis un cik. 

6.  Vienādo pievienoto un atdoto elektronu skaitu, atrodot mazāko kopīgo dalāmo. 

7.  Izliek atrastos koeficentus elektronbilances vienādojumā, sākot ar vienādojuma labo pusi.
FeCl
3 + KI 2FeCl2 + I2 + KCl 

8.  Izliek trūkstošos koeficientus.
2FeCl
3 + 2KI 2FeCl2 + I2 + 2KCl

Jaunas naudas monētas ir spožas, bet, ja tās bieži lieto, tās kļūst matētas.

Savukārt, ja šo matēto monētu notīra, tā atkal kļūst spoža un gluži kā jauna.

Modeļi:
Oksidēšanās – reducēšanās procesi,reakcijas Reitings: 15 Skatījumi: 4620 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2 3