Oksīdi ir vielas, kas sastāv no diviem ķīmiskiem elementiem, no kuriem viens ir skābeklis.

Oksīdus iedala sāļus radošajos oksīdos un sāļus neradošajos oksīdos. Sāļus radošos oksīdus savukārt iedala bāziskajos, skābajos un amfotērajos oksīdos.

Vispār degšana un rūsēšana arī taisa oksīdus. Ja tā skatās, tad sieviešu pievienošanās jebkuram vīru korim izveido jaukto kori.

 

Elementi

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Elementi ar izteiktām metāliskām īpašībām

Elementi ar izteiktām nemetāliskām īpašībām

Oksīdi

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

 

P2O5

P2O3

SO3

SO2

Cl2O7

Cl2O

Bāziskie oksīdi

Amfotērie oksīdi

Skābie oksīdi

Ķīmiskās
īpašības

Reaģē ar

ūdeni

MgO + H2O Mg(OH)2

skābēm

MgO+ H2SO4  MgSO4+ H2O

skābajiem oksīdiem

MgO + CO2 MgCO3

 

Reaģē ar

skābēm

Al2O3+ 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2O

bāzēm

Al2O3+ 2NaOH 2NaAlO2 + H2O

 

Reaģē ar

ūdeni

SO2 + H2O H2SO3

bāzēm

P2O5 +6NaOH 2Na3PO4+ 3H2O

bāziskajiem oksīdiem

CO2 + CaO CaCO3

 

 

Modeļi:
Oksīds Reitings: 4 Skatījumi: 5769 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2