Oma likums ķēdes posmam

Oma likums ķēdes posmam - Ja zināma potenciālu starpība jeb spriegums U starp vadītāja galiem, tad tajā plūstošā strāva I=U/R , kur R- Vadītāja pretestība. Ja zināms strāvas stiprums I ķēdes posmā, tad sprieguma kritums tajā ir U=IR

Strāvas vadu mēs varam salīdzināt ar upi, bet strāvas stiprumu salīdzināsim ar upē peldošajiem lašiem. Pēc Oma likuma lielāks spriegums ir tur, kur ir lielāka pretestība. To mēs varam salīdzināt ar situāciju, kad laši iepeld caurtekā, kura ir šaurāka nekā upe. Šajā gadījumā pretestība palielinās, jo vieta, kurā iepeld laši, ir šaurāka. Pretestība palielinās, tāpēc palielinās arī lašu burzma caurtekā jeb spriegums starp caurtekas galiem – vienā galā lašu pie ieejas daudz, otrā nav nemaz. Strāvas stiprums ir lašu skaits, kas iepeld caurtekā.

Modeļi:
Oma likums ķēdes posmam Reitings: 0 Skatījumi: 1238 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2 3