Organismu sistemātika

Mūsdienās ar organismu klasificēšanu nodarbojas bioloģijas nozare- sistemātika. Sistemātika jeb taksonomija ir bioloģijas nozare, kas apraksta visu dzīvo un izmirušo organismu daudzveidību, dod tiem raksturīgus nosaukumus., atspoguļo organismu grupu vēsturisko attīstību un savstarpējo radniecību.

Radniecīgās ģintis apvieno dzimtās, radniecīgās dzimtas – kārtās, kārtas vai rindas – klasēs, klases - tipos, tipus – valstīs.

Latviešu valodā kā pirmo raksta sugas nosaukumu un otro – ģints nosaukumu. Piemēram, sarkanais āboliņš.

Organismu sistemātika- organismu iedalījums grupās ar līdzīgām īpašībām. Līdzīgi kā mūzikas stilu iedalījums. Ja pieņem, ka visi mūzikas stili ir organismi, tad redzam, ka tie tiek iedalīti – klasiskajā mūzikā, popmūzikā, rokmūzikā utt.

Modeļi:
Organismu sistemātika Reitings: 1 Skatījumi: 2004 +

Autors: Anonīms Klase: -