Paātrinājumu, kas raksturo, cik ātri mainās ķermeņa ātruma modulis, un ir vērsts pa trajektorijas pieskari jeb momentānā ātruma virzienā, sauc par tangenciālo paātrinājumu(virzes kustībā vienkārši paātrinājumu)

Airējos ar laivu un ieraugu gulbi, ko gribu apskatīt tuvāk, kamēr tas nav aizlidojis. Pievelku stiprāk airus, un laiva sāk ātrāk peldēt. Laiva savu ātrumu izmaina, un es varu novērtēt, cik ātri tā to dara. Šo ātruma izmaiņu nosauc par paātrinājumu. Tas ir izmērāms, jo var noskaidrot, par cik ātrāk pārvarēšu nākošos metrus, ja stiprāk pievilkšu airus.

Modeļi:
Paātrinājums Reitings: 5 Skatījumi: 3958 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2