Paralēlais slēgums

Paralēlslēgumā visu patērētāju attiecīgie izvadi ir savienoti un pieslēgti atbilstošajam elektroenerģijas avota polam, izveidojot sazarotu elektrisko ķēdi. Paralēlslēgumā uz visiem patērētājiem ir viens un tas pats sprieguma kritums. Paralēlslēgumam ir spēkā šādas sakarības: U = U1 = U2 = ...Un; I = I1 + I2...+ In; .

 
Patērētāju paralēlais slēgums 

 

Patērētāju paralēlais slēgums.

Modeļi:
Paralēlais slēgums Reitings: 0 Skatījumi: 2140 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2