Pārsātināts šķīdums

Pārsātināts ir šķīdums, kas dotajā temperatūrā satur vairāk izšķīdušās vielas nekā nepieciešams, lai šķīdums būtu piesātināts.

Šo modeli var pielīdzināt malkas šķūnim, kurā tiek sakrauta ziemai sagatavotā malka. Šajā modelī šķūņa ietilpību var pielīdzināt temperatūrai, bet malkas daudzumu, kas ir šķūnī un ārpus tā –šķīdināmajai vielai, jo šķūņa platību nav iespējams palielināt vai izmainīt.

 

Modeļi:
Pārsātināts šķīdums Reitings: 0 Skatījumi: 1149 +

Autors: Sanita Rolava (Rīgas Angļu ģimnāzija) Klase: 12.c
1 2