Svārstību periods ir laiks, kurā notiek pilns svārstību cikls.

Atverot un aizverot acis mēs veicam periodu

Modeļi:
Periods Reitings: 1 Skatījumi: 1923 +

Autors: Sabīne Rožicka (Rīgas Angļu ģimnāzija) Klase: 12