Raksturojot šķīdumu vides reakciju, norāda ūdeņražjonu vai hidroksīdjonu koncentrāciju. Tā kā šīs koncentrācijas ir izteiktas ar ļoti maziem skaitļiem, tad šķīduma vides reakcijas raksturošanai lieto ūdeņražjonu molārās koncentrācijas negatīvo logaritmu jeb ūdeņraža eksponentu pH.

pH = –  lg[H+]

Tīram ūdenim pH = 7,0 (H+ un OH - jonu koncentrācijas ir vienādas).

[H+] = [OH - ] = 10-7mol/l, pH = pOH = 7. Visiem ūdensšķīdumiem pH + pOH = 14. Raksturojot šķīdumu reakciju, parasti norāda tikai H+ koncentrāciju, jo OH -  koncentrāciju viegli aprēķināt: pOH=14 - pH.

 

Garšas sajūtu līmenī tā būtu graduēšana/sadalīšana pēc skābuma vai ziepjainuma. Citrons noteikti ir skābs, pēc tam nāk ābols. Tālāk ir kaut kas neitrāls, piemēram, ūdens. Pēc tam mēs varam sataisīt sodas ūdeni, kas garšo visai glumi. Tad mēs varam pagaršot ziepes, tualetes tīrītāju gan garšot neiesakām. Izrādās, ka sārmainums vai skābums var būt tik liels, ka tās vielas mēli pat sagrauj, piemēram, sērskābe.

 

Modeļi:
pH jēdziens. Reitings: 1 Skatījumi: 2370 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2