Plakņu savstarpējais novietojums telpā

Divas plaknes telpā var:

  • sakrist – ja tām ir vismaz 3 kopīgi punkti, kas neatrodas uz vienas taisnes;
  • šķelties pa taisni – ja tām ir viens kopīgs punkts;
  • būt paralēlas – ja tām nav kopīgu punktu.

Ja vienas plaknes divas krustiskas taisnes ir attiecīgi paralēlas ar otras plaknes divām krustiskām taisnēm, tad arī pašas plaknes ir paralēlas.

Pieņemsim par plaknēm divas papīra lapas. Viņas var uzlikt vienu uz otras, tādā gadījumā viņas sakrīt. Lapas var turēt arī paralēli vienu virs otras, un viņas nekrustosies. Vai arī lapas nolikt tā, lai viņas krustotos, piemēram, viena lapa iet šķērsām cauri otrai.

Modeļi:
Plakņu savstarpējais novietojums Reitings: 7 Skatījumi: 2177 +

Autors: Anonīms Klase: -