Polimēri ir vielas, kuru struktūru veido liels skaits locekļu ar mazu molekulmasu (monomēri).

Partiju parasti sastāda tās dažādas šūniņas (vairāku biedru apvienības).

Tipisks polimērs ir tāds materiāls kā plastmasa. Tas sastāv no daudz, daudz mazām molekulām. Polimēri parasti ir ļoti viegli.

Modeļi:
Polimēri Reitings: 0 Skatījumi: 1728 +

Autors: Anonīms Klase: -