Populācija ir vienas sugas īpatņu kopa, kas ilgstoši apdzīvo kādu noteiktu ekosistēmu, kā arī brīvi krustojas.

Populāciju raksturo tās lielums, struktūra un vides ekoloģiskā kapacitāte.

Populācijas lielums ir īpatņu skaits visā tās apdzīvotajā teritorijā. Populācijas lieluma izmaiņas ietekmē dzimstība, mirstība un migrācija.

Piemēram, purva varžu populācija, 900 indivīdi (aptuveni 200kg biomasas) apdzīvo 6, km2 platību un vasarā apēd aptuveni 60 kg bezmugurkaulnieku diennakts laikā  .

Populācija- Vienas sugas indivīdu kopa, kas ilgstoši apdzīvo noteiktu teritoriju. Piemēram, cilvēki, kas dzīvo vienā mājā ir kaimiņi.

Modeļi:
Populācija Reitings: 0 Skatījumi: 2020 +

Autors: Anonīms Klase: -