Par prizmu sauc daudzskaldni, kuram divas skaldnes ir vienādi daudzstūri ar attiecīgi paralēlām malām, bet visas pārējās skaldnes ir paralelogrami, kuru plaknes paralēlas vienai taisnei.

Izduram cauri tortei vairākas paralēlas sveces un tad griežam ar nazi cieši gar šīm svecēm. Šādi iegūtu tortes gabalu ar svecēm visos stūros sauc par prizmu.

Modeļi:
Prizma Reitings: 0 Skatījumi: 1618 +

Autors: Anonīms Klase: -