Informāciju gan par iekšējo, gan par ārējo vidi dzīvnieki iegūst ar receptoriem, piemēram, ar ožas un garšas receptoriem (hemoreceptoriem), gaismas receptoriem (fotoreceptoriem), līdzsvara un dzirdes receptoriem (mehanoreceptori).

Daudziem no mums mājās atrodas parastākās televīzijas antenas, kuras uztver skaņu un attēlu. Tātad sanāk, ka receptori ir mūsu antenas. Vispār „receipt” nozīmē saņemt, tātad arī pastkaste ir receptors.

Modeļi:
Receptori Reitings: 0 Skatījumi: 1965 +

Autors: Anonīms Klase: -