Saīsinātā struktūrformula

Saīsinātā struktūrformula parāda raksturīgās saites savienojuma molekulā.

Katrā medicīnas iestādē foajē ir speciālistu saraksts ar pieņemšanas laikiem un kabinetu numuriem, viss viena tabulā pa visu sienu.

Modeļi:
Saīsinātā struktūrformula Reitings: 0 Skatījumi: 2751 +

Autors: Anonīms Klase: -