Sāļu hidrolīze

Šķīdinot sāļus ūdenī, ir iespējama pozitīvo metāla jonu vai negatīvo skābes atlikumu iedarbība ar ūdens molekulām. Šīs iedarbības rezultātā var veidoties brīvi ūdeņražjoni vai brīvi hidroksīdjoni. Šādu procesu sauc par sāļu hidrolīzi.

 

Sāls veidots no stipras bāzes katjona un stipras skābes anjona

Sāls veidots no stipras bāzes katjona un vājas skābes anjona

Sāls veidots no vājas bāzes katjona un stipras skābes anjona

Sāls veidots no vājas bāzes katjona un vājas skābes anjona

NaCl

Na2CO3

ZnCl2

Al2S3

NaOH (stipra bāze)

HCl (stipra skābe)

NaOH (stipra bāze)

H2CO3 (vāja skābe)

Zn(OH)2 (vāja bāze)

HCl (stipra skābe)

Al(OH)3 (vāja bāze)

H2S (vāja skābe)

Hidrolīze nenotiek

Hidrolīze notiek un veidojas brīvie OH- joni

Hidrolīze notiek un veidojas brīvi H+ joni

Viela reaģē ar ūdeni

 

Laulāto sadzīvē varam izšķirt trīs galvenos gadījumus:

1) abi laulātie optimisti, priecājas par dzīvi, par sīkumiem nekašķējas, svarīgās lietās vienojas, kā labāk, neviens nav zem tupeles pH=7;

2) viens laulātais  īgns, otrs vienaldzīgs, vienam mūžīgi viss slikts, no tā saskābst pat dzeramais ūdens pH<7;

3) viens laulātais despotisks, bet otrs tīrs, pazemīgs, iztapīgs, vide kodīga jeb sārmaina pH>7.

Modeļi:
Sāļu hidrolīze Reitings: 0 Skatījumi: 2327 +

Autors: Anonīms Klase: -