Meklētājs

Meklēšana pēc atslēgas vārdiem

Meklēt
Atslēgas vārdi
Abiotiskie faktori
Abscizskābe
Absolūtā
Absolūtais
Absorbcija
Adaptācija
Aerobi organismi
Agregātstāvokļi
Aizkrūtes dziedzeris
Aizkuņģa dziedzeris.
Aizvietošanas
Aklais spiedums
Akmeņogles
Aksiālā simetrija
Aksiālšķēlums
Aktīvā pretestība
Aktīvais transports
Aldehīdi
Alēle
Alfa
Alkadiēni
Alkāni
Alkānu reakcijas
Alkēni
Alkēnu reakcijas
Alotropija
Amfoteritāte
Amīdi
Amīdi
Amīni
Aminoskābes
Aminoskābes un olbaltumvielas
Amitoze
Ampēra spēks
Anaerobi organismi
Analogie orgāni
Anods
Antibiotikas
Antropogēnie faktori
Apgaismojuma likumi
Apgaismojums
Apotēma
Appute
Apzīmējumi
ārējais fotoefekts
Asimilētājaudi
Asinsrites sistēma
Asinsvadi
Atgriezējspēks
Atkritumu pārstrāde
Atmosfēra
Atoma
Atoma
Atoma
Atoma
Atoma kodola uzbūve
Atoma sastāvs
Atoma uzbūve
Atomu
ATP
ātrums
Atvasinājums
Audi
Augi
Augsnes erozija
Augstuma pamats
Augstums
Auksīni
Autonomā nervu sistēma
Autotrofie organismi
Avogadro
Barošanās ķēdes un barošanās tīkli
Bāzes
Benzola gredzens
Berze
Bezdzimumvairošanās
Binārā dalīšanās
Binārā nomenklatūra
Biocenoze
Biodīzelis
Biofizika
Bioģenētiskais likums
Bioķīmija
Bioloģija
Biosfēra
Biotehnoloģija
Biotiskie faktori
Blastula
Blīvums
Botānika
Brauna
Brīvā krišana
Brīvo svārtību pastāvēšanas nosacījumi
Celuloze
Centra leņķis
Centrālā simetrija
Centrosoma
Centrtieces paātrinājums
Ciete
Cietie saistaudi
Cietu vielu šķīšana
Cikloalkāni
Cilindrs
Citoģenētiskā metode
Citokinēze
Citokīni
Citoloģija
Citoplazma
Citoskelets
Crystalline substances
Dabas aizsardzība
Dabasgāze
Dabasvielas
Dabiskās
Daltona likums
Dalton’s law
Darbs termodinamikā
Deformācija
Destruktori jeb reducenti
Detektēšana
Diagonālšķēlums
Dialektriskā
Difrakcija
Difrakcijas režģis
Difūzija
Difūzija
Dikarbonskābes
Diploīds
Disaharīdi
Disociācijas pakāpe
Dispersija
Disperso
Diverģence
Divkāršā apaugļošanās
Divmāju augs
Divplakņu kakta leņķis
Divplakņu kakta leņķis pie pamata
Divplakņu kakts
DNS
Domēns
Dominants
Doplera efekts
Duration of the vision impact
Dziedzerepitēlijs
Dzimumhromosomas
Dzimumu dimorfisms
Dzimumvairošanās
Dzīvība
Dzīvības bioķīmiskās izcelšanās teorija
Dzīvnieki
Džoula-Lenca likums
Efektīvā vērtība
Eikarioti
Eiklīda teorēma
Ekoloģija
Ekosistēma
Eksocitoze
Eksotermiskas
Eksperiments ķīmijā
Eksperiments2
Ektoderma
Ekvivalenti vienādojumi
Elastīgā
Elekroķīmiskais ekvivalents
Elektriskā
Elektriskā jauda
Elektriskā strāva
Elektriskais
Elektriskais
Elektriskās strāvas darbs
Elektriskās strāvas stiprums
Elektrizācija
Elektrodzinējspēks
Elektrolītiskās disociācijas teorija
Elektrolīts
Elektrolīze
Elektromagnētiskā indukcija
Elektromagnētiskie viļņi
Elektroni
Elektrostatiskā
Elektrovadītspēja
Elementārās funkcijas
Elementārdaļiņas
Elementārdaļiņas
Elementārposms
Elipse
Emisija
ēna
Endoplazmatiskais tīkls
Enerģētiskā vielmaiņa
Entoderma
Entropija
Enzīmi
Epifīze
Epistāze
Epitēlijaudi
Epitēlijķermenīši
Epitēlijšūnas
Esteri
Esteri
Esterificēšanās reakcijas
Esteru hidrolīze
Estrogēni
Etilēns
Fagocīti
Fagocitoze
Fenols
Fenoplasti
Fenotips
Fenotipskā mainība
Formalīns
Formulaformula2
Formulas formulas
Fosfolipīdi
Fosfora un skābekļa alotropiskie veidi
Fosilijas
Fotoelements
Fotons
Fotosintēze
Frekvence
Frekvence
Fungicīdi
Funkcionālā grupa
Gaismas ātrums
Gaismas atstarošana
Gaismas laušana
Gaismas pilnīgā iekšējā atstarošanās
Gaismas plūsma
Gaismas spiediens
Galotnes meristēma
Gameta
Gametofīts
Gāzes
Gāzes
Ģenealoģija
Ģenealoģiskā metode
ģenerators
Ģenētika
Ģenētiskā modifikācija
Genoma mutācijas
Genoms
Genotipiskā mainība
Genotips
Gēns
Gēnu inženierija
Gēnu jeb punktveida mutācijas
Gēnu terapija
Ģeometriskie pārveidojumi
Giberelīni
Globālās ekoloģiskās problēmas
Gludie muskuļaudi
Goldži komplekss
Grafiki un koordinātas
Grafiks
Grāmatvedības uzskaites sistēma
Gravitācijas spēks
Gumija
Halogēnogļūdeņraži
Haploīds
Harmoniskas svārstības
Herbicīdi
Herbicīdi
Heterotrofie organismi
Heteroze
Heterozigots organisms
Hibridoloģiskā metode
Hidroksikarbonskābes
Hidrosfēra
Hipofīze
Hloroplasts
Hologrāfija
Homologās hromosomas
Homologi
Homologie orgāni
Homoloģiskā starpība
Homologu rinda
Homologu rindas vispārīgā formula
Homotētija
Homotētijas koeficients
Homozigots organisms
Horda
Hordas-pieskares leņķis
Hormoni un fitohormoni
Hromosoma
Hromosomu mutācijas
Ideāla
Ideālas
Iedzimtība
Iestarpinātā meristēma
Ilgtspējīga attīstība
Ilgtspējīga attīstība
Indikatori
Indukcijas elektrodzinējspēks
Inerce
Insekticīdi
Intensitāte
Interfāze
Interfence
Interference
Intervalu metode
Īpatnējā
Īpatnējais
Īpatnējais
Iradiācija
Irdenie saistaudi
Irradiation
IUPAC nomenklatūra
Izomēri
Izomērija
Izomērijas veidi
Izoparametriskie
Izotopi
Izotopi
Iztvaikošana
Jauda
Jauda
Jonu
Jonu
Jonu
Kapilaritāte
Karbonskābe
Karbonskābju sāļi
Kariokinēze un citokinēze
Katods
Kaučuks
Kelvins
Ketoni
Ķīmiskā
Ķīmiskais
Ķīmisko
Ķīmisko
Ķīmisko
Ķīmisko
Ķīmisko reakciju norise tehnoloģiskajos procesos
Kinētiskā enerģija
Klonēšana
Klons
Kodolreakcija
Kodolreakcijas
Kodols
Kodoltermiskās reakcijas
Kodolu saites enerģija
Kombinatorika
Kompleksie
Komplimentaritāte
Kompozīcija
Kompozītmateriāli
Kondensatoru
Kongrēvs
Konsumenti
Konuss
Kopas
Kopolimēri
Kortežs
Kosinusa teorēma
Kreacionisms
Kristālhidrāti
Kristalizācija
Kristālrežģis
Kulona
Kustība pa riņķa līniju
Kvants
Lādiņnesēji
Lādiņu
Lāzeri
Lēcas
Lēcas optiskais stiprums
Lenca likums
Leņķis
Leņķis starp sānu šķautni un pamata plakni
Leņķis starp taisni un plakni
Leņķiskais ātrums
Lešateljē
Līdzīgas figūras
Lielmolekulārie savienojumi
Lietderības koeficients
Lietedības koeficients
Lineārais ātrums
Lineāri vienādojumi un to sistēma
Lipīdi
Litosfēra
Lizosoma
Lode
Lodes segments
Lodes sektors
Loks
Lorenca spēks
Luminiscence
Magnēti
Magnētiskā lauka enerģija
Magnētiskā lauka indukcija
Magnētiskā plūsma
Makroelementi
Makroevolūcija
Masa
Mazgāšanas un kosmētikas līdzekļi
Mehāniskie jeb balstaudi
Mejoze
Metāliskā
Metālu
Metālu
Metālu
Metamorfoze
Mezoderma
Mikrobioloģija
Mikroelementi
Mikroevolūcija
Miksotrofi organismi
Mitoze
Modificēts organisms
Modulācija
Molārā koncentrācija
Molekulformula
Molekulu
Molekulu
Molekulu kristālrežģis
Mols
Momentānais ātrums
Monēras
Monogāmija
Monokarbonskābes
Monomēri
Monomēri
Monosaharīdi
Muskuļaudi
Mutācijas
Myopia
Nafta
Naftas krekings
Nanotehnoloģija
Neirons
Neitralizācijas
Neitrons
Neitronu
Nepiesātināts
Nepilnīga metamorfoze
Neregulāra piramīda
Nervaudi
Newton`s second law
Nieres
Nitrēšana
Nosacījumi
Nosaukumu veidošana
Nošķelta piramīda
Nošķelts konuss
Notekūdeņu attīrīšana
Nukleīnskābes
Nukleotīdi un nukleīskābes
Oglekļa
Ogļhidrāti
Oksidēšanās – reducēšanās procesi
Oksīdi
Oktānskaitlis
Olbaltumvielas
Olbaltumvielas jeb proteīni
Olbaltumvielu denaturācija
Oma likums
Oma likums
Ontoģenētiskā metode
Organiskās vielas
Organismu sistemātika
Organoģenēze
Oscilators
Otrais Ņutona likums
Ozona slānis
Paātrinājums
Pagrieziena leņķis
Pagrieziens
Pakāpe
Pamataudi jeb parenhīma
Pamats
Panspermijas teorija
Paralēlā pārnese
Paralēlais slēgums
Paralēlskaldnis
Pārsātināts
Partenoģenēze
Pašappute
Pašindukcijas strāva
Pasīvais transports
Paskāla likums
Peptīdsaite
Periodiskais
Periods
Periods
Perpendikuls pret plakni
Pētīšana
PH
Piesārņojums
Piesātināts
Pieskare
Pilnīgā metamorfoze
Pinocitoze
Piramīda
Piramīdas augstuma pamats
Piramīdas augstums
Pirmais
Pirmais Faradeja likums
Plakņu savstarpējais novietojums telpā
Plastiskā
Plastiskā vielmaiņa
Plaušas
Plaušas ar gaisa maisiem
Plazmatiskā membrāna
Plūsmas ātrums
Polarizācija
Poligāmija
Polikondensācijas reakcijas
Polimēri
Polimērija
Polimerizācija
Polimerizācijas pakāpe
Polimērs
Polinomi
Poliploīdija
Polisaharīdi
Populācija
Potenciālā enerģija
Potenciāls
Potenciālu
Praktiski pdomi vienādojumu risināšanā
Pretēji vektori
Pretēji vērsti vektori
Pretestība
Prizma
Prizmas diagonāle
Producenti
Prokarioti
Protisti
Protons
Pusēna
Radioaktivitāte
Radioviļņu izmantošana
Reakcija
Reakcijas
Receptori
Recesīvs
Redzes iespaida ilgums
Regulāra piramīda
Regulāra prizma
Relatīvā
Relatīvais
Rentgenstarojums
Reostats
Replikācija
Rezonanse
Rheostat
Ribosoma
Riņķa segments
Riņķa sektors
RNS
Robeža
Rotācijas ass
Rotācijas ķermeņa pamats
Rotācijas ķermenis
Rudimenti
Sadalīšanās
Saīsinātā struktūrformula
Saistaudi
Sāļi
Sāļu
Sānu meristēma
Sānu skaldne
Saules aptumsums
Savienošanās
Segaudi
Segepitēlijs
Sekante
Selekcija
Sēnes
Sfēra
Sfēras pieskarplakne
Sietstobri
Sieviešu dzimumdziedzeri
Silikātrūpniecība
Siltuma
Siltuma
Siltuma daudzums
Siltumstarojums
Simetriskas figūras
Sinapses
Sintētisko lielmolekulāro savienojumu iegūšana
Sinusa teorēma
Sirds muskuļaudi
Skābes
Skābie lieti
Skalars lielums
Skaldne
Skaldnes diagonāle
Šķautne
Šķēlums
Šķērssvītrotie muskuļaudi
Šķīdība
Šķīdinātājs
Šķidrie saistaudi
Šķidrums
Šķīdumu
Šķiedras
Šķirne
Slāpekļa
Slapināšana
Slīpnes projekcija
Somatiskā nervu sistēma
Spēka impulss
Spēka moments
Spēka plecs
Spēks
Spēks
Spermatoģenēze un ooģenēze
Spirts
Spontānās rašanās teorija
Sporofīts
Stāvviļņi
Steroīdi
Struktūrformula
Subtitūciju metode
Šūna
Šūnapvalks
Šūnas cikls
Supervadītspēja
Svārstību kontūrs
Svārstību pašfrekvence
Svarsts
Svešappute
Svira
Taisna prizma
Taisnes un plaknes savstarpējais novietojums telpā
Taišņu savstarpējais novietojums
Taksons
Tauki
Taukiem un eļļām raksturīgas reakcijas
Tauku fizikalas ipasibas
Temperatūra
Temperatūra
Teorijas
Termiskās
Termoplastiskums
Tilpums
Tomsona formula
Trahejas
Trajektorija
Transformators
Transkripcija
Translācija
Trigonometriskās funkcijas
Triju perpendikulu teorēma
Truncated pyramid
Tuvredzība
Ultravioletasi starojums
Unsaturated
Uzņēmuma darbības turpināšana
Vadaudi
Vairogdziedzeris
Vairošanās
Vakuola
Varbūtības
Vaski
Veidotājaudi jeb meristēma
Veidule
Vektora jēdziens
Vektora koordinātas
Vektora modulis
Vektori
Vektoriāls lielums
Vektoru atņemšana
Vektoru reizināšana ar skaitli
Vektoru saskaitīšana
Vektoru saskaitīšana
Vēl par polinomiem
Vērtība
Vidējā
Vidējais ātrums
Vides monitorings
Viedie materiāli
Vielas
Vielas
Vielmaiņa
Vienādi vektori
Vienādi vērsti vektori
Vienādojumi
Vienādojums
Vienības riņķa līnija
Vienlieli trijstūri
Vienmājas augs
Viļņa garums
Vilnis
Viļņu garums
Vīriešu dzimumdziedzeri
Virkne
Virknes slēgums
Virsmas spraigums
Virsnieru dziedzeri
Virusoloģija
Virzes kustība
Visizplatītākie polisaharīdi
Vitakera klasifikācija
Vulkanizācija
Žaunas
Ziepes
Zooloģija
Абсолютная влажность воздуха
Абсолютная влажность воздуха
Биоиндикаторы
Биоиндикаторы
Биосфера
Гомологичные органы
Кинетическая энергия
Клон
Коррозия
Коррозия
Круговое движение
Круговое движение
Металлические сплавы
Металлические сплавы
Метод замены
Траектория
Траектория
Траектория

Noderīgas saites

http://www.uzdevumi.lv

http://www.molssoft.lv