Siltuma daudzums

Siltuma daudzums- Enerģija, ko divu vai vairāku ķermeņu savstarpējā siltumapmaiņā viens ķermenis atdod otram. Siltuma daudzums, kas izdalās vadītājā, ja pa to plūst strāva ir proporcionāls vadītājā plūstošās strāvas kvadrātam I², Vadītāja pretestībai R un strāvas plūšanas laikam ∆t.

 

Formulas:

Spraucoties cauri cilvēku baram, nejauši tiek izgrūstīti cilvēki, kas mums aizšķērso ceļu. Izgrūstīto cilvēku skaits ir atkarīgs no cilvēku blīvuma, kas aizšķērso ceļu, cilvēku daudzuma, kas cenšas izspraukties cauri pūlim, un laika, kas nepieciešams, lai nokļūtu līdz vēlamajai vietai.

 

Pūlis - pretestība

Izgrūstīto cilvēku skaits - izdalītais siltuma daudzums

Laiks, kas nepieciešams, lai nokļūtu līdz vēlamajai vietai - strāvas plūšanas laiks

Cilvēki, kas spraucās caur pūli - plūstošā strāva

 

Modeļi:
Siltuma daudzums Reitings: 1 Skatījumi: 1945 +

Autors: Anonīms Klase: -