Siltumstarojums

Nešauboties varam teikt, ka no visiem starojuma veidiem ikdienā visbiežāk sastopamies ar siltumstarojumu. Pilnīgi visi ķermeņi izstaro elektromagnētiskā starojuma kvantus. Šis process notiek uz ķermeņu iekšējās enerģijas rēķina un ir tieši atkarīgs no ķermeņa temperatūras.

 

Ķermeņu siltumstarojumu termodinamiskā līdzsvara apstākļos raksturo divi likumi. Pirmkārt, enerģija, ko laika vienībā izstaro ķermeņa virsmas laukuma vienība, ir proporcionāla temperatūras ceturtajai pakāpei. (Šo izstaroto enerģiju sauc par starojuma jaudu.) Piemēram, ķermeņa temperatūrai paaugstinoties divas reizes, starojuma jauda pieaug 16 reizes. Šo  sakarību sauc par Stefana – Bolcmaņa likumu.

 

Stefana–Bolcmaņa likums

Siltumstarojuma jauda, ko izstaro ķermeņa virsmas laukuma vienība, ir proporcionāla ķermeņa temperatūras ceturtajai pakāpei.

 

Otrkārt, siltumstarojumu raksturo starojuma spektrālais sadalījums pa viļņu garumiem vai frekvencēm. Atšķirībā no retinātām gāzēm, kuru starojuma spektrālo sadalījumu redzam kā līnijspektru, sakarsētu ķermeņu starojuma spektrs ir nepārtraukts. Tas nozīmē, ka sakarsēts ķermenis izstaro visu viļņu garumu viļņus jeb gaismas kvantus ar visdažādākajām frekvencēm. To, kādas frekvences kvantus ķermenis izstaro visintensīvāk, nosaka tikai ķermeņa temperatūra.

No katra pūļa var redzēt izejam būdīgus cilvēkus ar vēlmi iekustināt pārējos.

Modeļi:
Siltumstarojums Reitings: 13 Skatījumi: 3300 +

Autors: Anonīms Klase: -