Skābie lieti rodas, slāpekļa oksīdiem NOx un sēra dioksīdam SO2 gaisā savienojoties ar ūdens tvaikiem. Oksīdi galvenokārt rodas dedzinot naftu, akmeņogles u. c. kurināmo. Tie izraisa ne tikai kaļķakmens un metālu koroziju, bet negatīvi ietekmē arī visus dzīvos organismus.

Skābie lieti rodas, kad lietus mākoņi piesūcas ar kaitīgiem dūmiem, kas rodas, piemēram, dedzinot naftu.

Modeļi:
Skābie lieti Reitings: 1 Skatījumi: 1955 +

Autors: Anonīms Klase: -