Šķidrums (vielas agregātstāvoklis) ir šķidrs, kura tilpums pie konstantas temperatūras un spiediena ir konstants un kura formu parasti nosaka trauks, kurā tas ir iepildīts.

Šķidrumi ir jebkura šķidra viela, piemēram, ūdens, sula, tēja, kafija, piens u.c.

Modeļi:
Šķidrums Reitings: 1 Skatījumi: 1993 +

Autors: Anonīms Klase: -